กรีนบัส เส้นทาง เชียงใหม่ – น่าน

กรีนบัส greenbus

บริการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง เชียงใหม่ – น่าน ให้บริการโดยรถทัวร์บริษัท กรีนบัส ( greenbus ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงในเส้นทางดังกล่าว

สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ให้บริการ

เชียงใหม่ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

น่าน : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน

จาก จ.เชียงใหม่ ไป จ.น่าน ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 6 ชั่วโมง 25 นาที

กรีนบัส ( Greenbus ) เส้นทาง เชียงใหม่ – น่าน มีรถทัวร์ให้เลือกเดินทาง 2 ประเภท คือ Business class (X-Class) และ First class (VIP)

กรีนบัส เส้นทาง เชียงใหม่ - น่าน

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจาก จ.เชียงใหม่ ไป จ.น่าน ทั้งขาไป และขากลับ ท่านสามารถเดินทางกับรถทัวร์กรีนบัสได้อย่างสะดวก และสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง