จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ ไป กำแพงเพชร

รถทัวร์ กรุงเทพ ไป กำแพงเพชร

จ.กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพประมาณ 360 กิโลเมตร การเดินทางระหว่างกรุงเทพ และ จ.กำแพงเพชร ต้องเดินทางด้วยรถยนต์เท่านั้น

นั่งรถทัวร์ไป จ. กำแพงเพชร

การเดินทางโดยรถทัวร์จาก กรุงเทพ ไป จ.กำแพงเพชร เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวก ราคาประหยัด สามารถขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) โดยมีจุดลงรถทัวร์ที่ จ.กำแพงเพชร คือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรในวันเดินทาง

รถทัวร์ประจำทาง ( รถร่วม บขส.) ที่สามารถนั่งไป จ.กำแพงเพชร ได้

เที่ยว จ.กำแพงเพชร

จ.กำแพงเพชร มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ที่น่าสนใจ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร, อุทยานแห่งชาติแม่วงก์, อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า, วัดพระสี่อิริยาบถ, วัดพระบรมธาตุนครชุม เป็นต้น

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – กำแพงเพชร ของบริษัทต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ Thaibusbooking.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง