จองตั๋วรถทัวร์ เชียงใหม่ ไป กาญจนบุรี

รถทัวร์เชียงใหม่ - กาญจนบุรี

เดินทางโดยรถทัวร์จาก จ.เชียงใหม่ ไป จ.กาญจนบุรี โดยรถทัวร์บริษัท “ศศนันท์ ทรานสปอร์ต” ผู้ให้บริการถทัวร์ในเส้นทางดังกล่าว รองรับการเดินทางของประชาชนทั่วไป และกลุ่มนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวระหว่าง จ.เชียงใหม่ และ จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลการเดินทาง

จ.เชียงใหม่ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

จ.กาญจนบุรี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี

ระยะเวลา : ใช้เวลานั่งรถทัวร์จาก จ.เชียงใหม่ ไป จ.กาญจนบุรี ประมาณ 11 ชั่วโมง

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์เส้นทาง เชียงใหม่ – กาญจนบุรี สามารถจองตั๋วรถทัวร์บริษัท “ศศนันท์ ทรานสปอร์ต” ผ่านเว็บไซต์ thaibusbooking.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง