กรีนบัส เส้นทาง เชียงใหม่ – ภูเก็ต

บริการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง เชียงใหม่ – ภูเก็ต ให้บริการโดยรถทัวร์บริษัท กรีนบัส ( greenbus ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงในเส้นทางดังกล่าว

สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ให้บริการ

เชียงใหม่ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ภูเก็ต : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2

จาก จ.เชียงใหม่ ไป จ.ภูเก็ต ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 24 ชั่วโมง 40 นาที

กรีนบัส ( Greenbus ) เส้นทาง เชียงใหม่ – ภูเก็ต ได้รับความนิยมจากนักเดินทางเป็นจำนวนมาก ได้แก่กลุ่มนักเดินทางชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพราะเป็นการเดินทางด้วยรถทัวร์ที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย คือ เชียงใหม่ และภูเก็ต

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจาก จ.เชียงใหม่ ไป จ.ภูเก็ต ทั้งขาไป และขากลับ ท่านสามารถเดินทางกับรถทัวร์กรีนบัสได้อย่างสะดวก และสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง