จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ ไป ภูเก็ต

รถทัวร์กรุงเทพ - ภูเก็ต

จ.ภูเก็ต ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนเกาะ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก เดินทางไปเที่ยว จ.ภูเก็ต ตลอดทั้งปี

นั่งรถทัวร์ไป จ. ภูเก็ต

การเดินทางโดยรถทัวร์จากกรุงเทพ ไป จ.ภูเก็ต สามารถขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)   และมีจุดลงรถทัวร์ที่ จ.ภูเก็ต คือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 

รถทัวร์ประจำทาง ( รถร่วม บขส.) เส้นทาง กรุงเทพ – ภูเก็ต

  • ลิกไนท์ทัวร์
  • ภูเก็ตท่องเที่ยว

ระยะเวลาเดินทาง : กรุงเทพ ไป จ.ภูเก็ต มีระยะทางประมาณ 845 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 12 – 13 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรบนถนนในวันเดินทาง

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ภูเก็ต ของบริษัทต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ Thaibusbooking.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง