ลิกไนท์ทัวร์ กรุงเทพ ไป ภูเก็ต

ลิกไนท์ทัวร์ กรุงเทพไปภูเก็ต

ลิกไนท์ทัวร์ เปิดเดินรถเส้นทาง กรุงเทพ – ภูเก็ต สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว

ตารางรถทัวร์

เส้นทางเวลาออกเวลาถึงเวลาเดินทาง
กรุงเทพ – ภูเก็ต18.30 ( สถานีขนส่งสายใต้ )06.30 ( สถานี บขส. ภูเก็ต 2 )12 ชั่วโมง

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางกับรถบริษัทลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ภูเก็ต ท่านสามารถจองตั๋วรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง