จองตั๋วรถทัวร์ สงกรานต์ 2567

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ใกล้จะมาถึงแล้ว ! ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 ประเทศไทยได้กำหนดให้วันสงกรานต์ของทุก ๆ ปี เป็นวันหยุดราชการของประเทศไทย และบริษัท ร้านค้า บางส่วน ก็จะหยุดทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยเช่นกัน เพื่อให้พนักงานได้เดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ที่จะถูกจัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

เทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทย

กิจกรรมสำคัญที่นิยมทำกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ การรดน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ทำบุญที่วัดใกล้บ้าน การก่อเจดีย์ทราย และกิจกรรมเล่นน้ำ สาดน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ ในจังหวัดต่าง ๆ ที่่เป็นเมืองท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น เป็นต้น

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกลับบ้าน หรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567 รีบวางแผนการเดินทางด่วน และเริ่มจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว ! เพราะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุก ๆ ปี จะมีผู้ใช้บริการรถทัวร์เดินทางเป็นจำนวนมาก