จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ ไป หาดใหญ่

รถทัวร์กรุงเทพ - หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จุดหมายของการเดินทางที่สำคัญของรถทัวร์สายใต้ เป็นเส้นทางเดินรถระยะไกล จากกรุงเทพไปหาดใหญ่ มีระยะทางประมาณ 940 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 13 – 14 ชั่วโมง

รถทัวร์จากกรุงเทพ ไป อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้บริการที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี หรือเรียกว่า สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ โดยมีปลายทางที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ แห่งที่ 1 ( บขส.หาดใหญ่ )

บริษัทรถทัวร์ประจำทาง ( รถร่วม บขส.) ที่ให้บริการ 3 บริษัท ได้แก่

  • สยามเดินรถ
  • ศรีสยามทัวร์
  • ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

รถโดยสารในเส้นทางนี้ มีรถให้บริการ 3 ประเภท ได้แก่ รถบัสปรับอากาศ (ปรับอากาศ 1), รถโดยสาร (วีไอพี32) และรถโดยสาร(วีไอพี24) ราคาตั๋วจะแตกต่างกัน ซึ่งตั๋วรถโดยสาร (วีไอพี24) จะมีราคาสูงที่สุด

ปัจจุบันรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – หาดใหญ่ เป็นเส้นทางเดินรถที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนักเดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย เนื่อง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับการเดินทางโดยรถบัสมาเลเซียจาก อ.หาดใหญ่ ไปเมืองต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย เช่น กัวลาลัมเปอร์ มะละกา ปีนัง เป็นต้น

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพ ไป อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์บริษัทต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง