ศรีทะวงศ์ทัวร์ เปิดจองตั๋วออนไลน์

ศรีทะวงศ์ทัวร์ กรุงเทพ - หมอชิต

ศรีทะวงศ์ทัวร์ ผู้ให้บริการรถทัวร์ในเส้นทางภาคเหนือ ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเส้นทางที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ ได้แก่

  • กรุงเทพ – เชียงใหม่
  • เชียงใหม่ – กรุงเทพ

เคาร์เตอร์รับตั๋วโดยสาร

ศรีทะวงศ์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 3)ช่องจำหน่ายตั๋วศรีทะวงศ์ทัวร์
โทร 053-244713
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)ชั้น 1 ช่องหมายเลข 20/21/32

จุดจอดที่ให้บริการ

เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) > สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ > สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร > สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก > สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง > จุดจอดดอยติ > สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เส้นทาง เชียงใหม่ – กรุงเทพ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) > จุดจอดดอยติ > สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง > สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก > สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร > สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ > สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์ “ศรีทะวงศ์ทัวร์ ” เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ – กรุงเทพ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง