กรีนบัส

กรีนบัส greenbus

กรีนบัส ( GREENBUS ) ผู้ให้บริการรถทัวร์ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ภาคเหนือ โดยให้บริการรถทัวร์จากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดต่าง ๆ เช่น น่าน ลำปาง เชียงราย ภูเก็ต เป็นต้น ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ thaibusbooking.com ปัจจุบันบริษัทกรีนบัส มีเที่ยวรถให้บริการทุกวัน

จากเชียงใหม่ สามารถขึ้นรถบริษัทกรีนบัส ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

เส้นทางที่ได้รับความนิยม

  • เชียงใหม่ <- > เชียงราย
  • เชียงใหม่ <- > ภูเก็ต
  • เชียงใหม่ <- > น่าน
  • เชียงใหม่ <- > ลำปาง

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์ ” กรีนบัส ( GREENBUS )” ในเส้นทางต่าง ๆ สามารถเช็คตารางเดินรถและราคาตั๋วและสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง