ป้ายกำกับ: เชียงใหม่-อ.แม่แสะ

0 881
Posted in วิธีค้นหารถทัวร์ แนะนำการเดินทาง

รถทัวร์เชียงใหม่ไปปาย

การเดินทางโดยรถทัวร์ เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ถึง แม่ฮ่องสอน [ จุดจอด อ. ปาย ] จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง …

รายละเอียด