ป้ายกำกับ: จุดจอดรถ บัส เอ็กซ์เพลส

0 1326
Posted in จุดจอดรถทัวร์

จุดจอดรถ บัส เอ็กซ์เพลส(สายใต้)

จุดจอดรถ บัส เอ็กซ์เพลส เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – เขาหลัก – ทับละมุ – ภูเก็ต (สายเก่า) ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลา…

รายละเอียด