เชิดชัยทัวร์ ( ภาคเหนือ )

บริการจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า บ.เชิดชัยทัวร์ ( ภาคเหนือ ) ผ่านระบบออนไลน์

บ.เชิดชัยทัวร์ ( ภาคเหนือ ) ผู้ให้บริการรถทัวร์ที่มีชื่อเสียง ได้เปิดจองตั๋วล่วงหน้าออนไลน์ ท่านสามารถจองตั๋วผ่าน thaibusbooking.com ได้แล้ว โดยมีเส้นทางที่ให้บริการ ได้แก่

  • กรุงเทพฯ – แม่สอด ( หมอชิต – นครสวรรค์ – สลกบาตร -คลองขลุง-กำแพงเพชร-วังเจ้า-ตาก-แม่สอด )
  • กรุงเทพฯ – พิจิตร ( หมอชิต-ตากฟ้า-ไพศาลี-หนองบัว-เขาทราย-ทับคล้อ-ตะพานหิน-พิจิตร)
  • กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์ ( หมอชิต-นครสวรรค์-ม.นเรศวร-บขส.พิษณุโลก 1-บขส.พิษณุโลก 2 – วัดโบสถ์-อุตรดิตถ์ )
  • กรุงเทพฯ – พิษณุโลก ( หมอชิต-นครสวรรค์-ม.นเรศวร-บขส.พิษณุโลก 1-บขส.พิษณุโลก 2 )
  • กรุงเทพฯ – สุโขทัย – อุตรดิตถ์ (หมอชิต-นครสวรรค์-กำแพงเพชร-สุโขทัย-คีรีมาศ-สวรรคโลก-อุตรดิตถ์)
  • กรุงเทพ – แม่สาย (หมอชิต-นครสวรรค์-ม.นเรศวร-บขส.พิษณุโลก 1-บขส.พิษณุโลก 2-วัดโบสถ์-อุตรดิตถ์-แพร่-งาว-ม.พะเยา1-ม.พะเยา2-เชียงราย-ห้วยไคร้-แม่สาย )

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์ “บ.เชิดชัยทัวร์ ( ภาคเหนือ )” ในเส้นทางต่าง ๆ ท่านสามรถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ thaibusbooking.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง