ลิกไนท์ทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ กระบี่ – กรุงเทพฯ ผ่านระบบออนไลน์ที่www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ตลอด 24 ชั่วโมงเพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ลิกไนท์ทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที 

ลิกไนท์ทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายใต้)

9912 กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
983 VIP32,24 กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
983 (เที่ยวเย็น) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
983 (เที่ยวเช้า) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
950 กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
836 กลับ กระบี่-โคราช ระยะเวลา ชม.
836 กลับ กระบี่-โคราช (อ่าวลึก) ระยะเวลา ชม.
99 กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา ระยะเวลา ชม.
61 ตาขุน-เขาต่อ-ทับปุด-ทับคริสต์-พังงา ระยะเวลา ชม.
9912 ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ ระยะเวลา ชม.
99 พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) ระยะเวลา ชม.
61 พังงา – กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ระยะเวลา ชม.
983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ ระยะเวลา ชม.
983 แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ ระยะเวลา ชม.
950 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ ระยะเวลา ชม.
983 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ระยะเวลา ชม.
836 โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ระยะเวลา ชม.
9912 หมอชิต-ทุ่งใหญ่-ลำทับ-คลองท่อม-กระบี่ ระยะเวลา 12 ชม.
983 หมอชิต-อ่าวลึก-กระบี่ ระยะเวลา 12 ชม.
950 หมอชิต-เขาพนม-กระบี่ ระยะเวลา 12 ชม.       

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 0 ชั่วโมง
3 กระบี่ พรุดินนา 0 ชั่วโมง
4 กระบี่ จุดจอด อ.ลำทับ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ 1 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 2 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดยางอุง 2 ชั่วโมง  40 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 3 ชั่วโมง
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาเดิม 3 ชั่วโมง
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอดบ้านทุ่ง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอดบ้านทุ่ง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 1 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอดบ้านทุ่ง 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 2 ชั่วโมง
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 2 ชั่วโมง
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 2 ชั่วโมง  20 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 กระบี่ จุดจอดลิกไนท์ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 กระบี่ จุดจอด อ.เขาพนม 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ชัยบุรี 1 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดควนสว่าง 1 ชั่วโมง  10 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 1 ชั่วโมง  20 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดหน้าควน 1 ชั่วโมง  30 นาที
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเคียนซา 1 ชั่วโมง  40 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กระบี่-โคราช

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 0 ชั่วโมง
3 กระบี่ จุดจอด อ.เขาพนม 0 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ชัยบุรี 0 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 0 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 0 ชั่วโมง
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาเดิม 0 ชั่วโมง
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดโคอ๊อฟ 0 ชั่วโมง
10 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกประจวบ 0 ชั่วโมง
12 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 0 ชั่วโมง
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กระบี่-โคราช (อ่าวลึก)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง
3 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 0 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 0 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 0 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 0 ชั่วโมง
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 0 ชั่วโมง
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดโคอ๊อฟ 0 ชั่วโมง
10 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง
12 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 0 ชั่วโมง
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 6 ชั่วโมง  55 นาที
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 7 ชั่วโมง
4 ระนอง จุดจอด อ.กะเปอร์ 9 ชั่วโมง  30 นาที
5 กรุงเทพมหานคร สุขสำราญ 0 ชั่วโมง
6 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 10 ชั่วโมง  25 นาที
7 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 10 ชั่วโมง  35 นาที
8 พังงา จุดจอด อ.กะปง 10 ชั่วโมง  45 นาที
9 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : ตาขุน-เขาต่อ-ทับปุด-ทับคริสต์-พังงา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 6 ชั่วโมง  55 นาที
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 7 ชั่วโมง  15 นาที
4 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 7 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน 9 ชั่วโมง  30 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พนม 9 ชั่วโมง  40 นาที
8 กระบี่ จุดจอดบ้านเขาต่อ 10 ชั่วโมง
9 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 10 ชั่วโมง  20 นาที
10 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 6 ชั่วโมง
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 6 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 7 ชั่วโมง  15 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 8 ชั่วโมง  20 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 8 ชั่วโมง  45 นาที
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ 9 ชั่วโมง  30 นาที
9 กระบี่ จุดจอด อ.ลำทับ 10 ชั่วโมง  30 นาที
10 กระบี่ พรุดินนา 19 ชั่วโมง  30 นาที
11 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 10 ชั่วโมง  35 นาที
12 กระบี่ บางผึ้ง 10 ชั่วโมง  45 นาที
13 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 10 ชั่วโมง  50 นาที
14 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
2 พังงา จุดจอด อ.กะปง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 2 ชั่วโมง
4 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 ระนอง จุดจอด อ.กะเปอร์ 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 5 ชั่วโมง
7 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 6 ชั่วโมง
8 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 6 ชั่วโมง  30 นาที
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : พังงา – กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
2 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 0 ชั่วโมง
3 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน 0 ชั่วโมง
5 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 5 ชั่วโมง  55 นาที
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 6 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 7 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง  20 นาที
6 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 9 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 9 ชั่วโมง  30 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 9 ชั่วโมง  40 นาที
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 9 ชั่วโมง  45 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 9 ชั่วโมง  50 นาที
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 10 ชั่วโมง
12 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 10 ชั่วโมง  20 นาที
13 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 10 ชั่วโมง  30 นาที
14 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
3 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกสวี 0 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 9 ชั่วโมง  10 นาที
6 สุราษฎร์ธานี ราชภัฎสุราษฎร์ 9 ชั่วโมง  10 นาที
7 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสอนคนตาบอด 9 ชั่วโมง  10 นาที
8 สุราษฎร์ธานี ซอย10 9 ชั่วโมง  15 นาที
9 สุราษฎร์ธานี ทุ่งเตา 9 ชั่วโมง  15 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 9 ชั่วโมง  40 นาที
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 9 ชั่วโมง  45 นาที
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 12 ชั่วโมง
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 12 ชั่วโมง
15 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 12 ชั่วโมง
16 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 13 ชั่วโมง
17 กระบี่ จุดจอดบ้านทุ่ง 0 ชั่วโมง
18 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 5 ชั่วโมง  55 นาที
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 6 ชั่วโมง
4 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 6 ชั่วโมง  40 นาที
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาเดิม 9 ชั่วโมง  15 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 9 ชั่วโมง  40 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 9 ชั่วโมง  45 นาที
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 9 ชั่วโมง  50 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 10 ชั่วโมง
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 10 ชั่วโมง  10 นาที
12 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 10 ชั่วโมง  20 นาที
13 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 10 ชั่วโมง  30 นาที
14 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 0 ชั่วโมง
4 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 9 ชั่วโมง  20 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 9 ชั่วโมง  30 นาที
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 9 ชั่วโมง  40 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ชัยบุรี 10 ชั่วโมง  30 นาที
11 กระบี่ จุดจอด อ.เขาพนม 10 ชั่วโมง  40 นาที
12 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 10 ชั่วโมง  50 นาที
13 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาเดิม 0 ชั่วโมง
3 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 0 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 0 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 0 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 0 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 0 ชั่วโมง
8 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง
9 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง
10 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 0 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง
4 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดโคอ๊อฟ 0 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 0 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 0 ชั่วโมง
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 0 ชั่วโมง
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 0 ชั่วโมง
10 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง
11 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง
12 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : หมอชิต-ทุ่งใหญ่-ลำทับ-คลองท่อม-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
3 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง
6 กระบี่ จุดจอด อ.ลำทับ 0 ชั่วโมง
7 กระบี่ พรุดินนา 0 ชั่วโมง
8 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 0 ชั่วโมง
9 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 0 ชั่วโมง
10 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : หมอชิต-อ่าวลึก-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ชุมพร จุดจอดแยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
3 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ไชยา 0 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 0 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 0 ชั่วโมง
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดควนสว่าง 0 ชั่วโมง
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 0 ชั่วโมง
10 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง
11 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง
12 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : หมอชิต-เขาพนม-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร จุดจอดปากทางออกทิศเหนือ (หมอชิต 2)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง
3 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ไชยา 0 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 0 ชั่วโมง
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 0 ชั่วโมง
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 0 ชั่วโมง
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ชัยบุรี 0 ชั่วโมง
10 กระบี่ จุดจอด อ.เขาพนม 0 ชั่วโมง
11 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 0 ชั่วโมง
12 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง

ลิกไนท์ทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายเหนือ)

18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
18 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.

จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครสวรรค์ ท่า นครสวรรค์ 3 ชั่วโมง
3 กำแพงเพชร จุดขจอด จ.กำแพงเพชร 5 ชั่วโมง
4 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 6 ชั่วโมง
5 ตาก บ้านตาก 6 ชั่วโมง  30 นาที
6 ตาก ปากทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก 7 ชั่วโมง
7 ตาก จุดจอด นาตาโพ 7 ชั่วโมง  20 นาที
8 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 7 ชั่วโมง  40 นาที
9 ลำปาง จุดจอดแม่วะ 8 ชั่วโมง
10 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 8 ชั่วโมง  10 นาที
11 ลำปาง จุดจอด อ.สบปราบ 8 ชั่วโมง  20 นาที
12 ลำปาง จุดจอดเกาะคา 8 ชั่วโมง  25 นาที
13 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 8 ชั่วโมง  29 นาที
14 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 8 ชั่วโมง  40 นาที
15 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 8 ชั่วโมง  50 นาที
16 ลำพูน จุดจอดแม่ทา 8 ชั่วโมง  55 นาที
17 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 9 ชั่วโมง  30 นาที

 จุดจอดรถ ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 5 ชั่วโมง  30 นาที
3 ตาก จุดจอดทางเข้า บขส.ตาก 6 ชั่วโมง  30 นาที
4 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 7 ชั่วโมง
5 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร ลิกไนท์ทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่      จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่

โทร. 0-7566-3502

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา    จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา

โทร. 0-4424-5123,08-9672-4333

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา      จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา

โทร. 0-7641-2300

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39

โทร. 0-2894-6151-2

-อ.ตะกั่วป่า จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า

โทร. 0-7641-2300

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)    –

โทร. 089-4313555

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)      ชั้น 1 ช่องหมายเลข 21A

โทร. 097-1298229

 

ลิกไนท์ทัวร์ ที่ตั้ง : 84/4 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 0-2894-6151-3,0-3433-2199

โทรสาร : 0-3433-2200,0-2894-6153

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)