แอร์เมืองเลย

แอร์เมืองเลย ผู้ให้บริการรถทัวร์ที่มีชื่อเสียงในเส้นทาง กรุงเทพ – เลย และเส้นทางอื่น ๆ ได้เปิดจองตั๋วออนไลน์ผ่าน thaibusbooking.com ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์ บ.แอร์เมืองเลย สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รถทัวร์ บ. แอร์เมืองเลย เปิดให้บริการเส้นทาง

กรุงเทพ – เลย
กรุงเทพ – นาด้วง
กรุงเทพ – อ.คอนสวรรค์ – อ.ชุมแพ
กรุงเทพ – อ.คอนสวรรค์ – อ.บ้านเป้า – อ.ชุมแพ
กรุงเทพ – อ.คอนสวรรค์ – อ.แก้งคร้อ
กรุงเทพ – อ.ชุมแพ
กรุงเทพ – อ.ท่าลี่
กรุงเทพ – อ.ปากชม
กรุงเทพ – อ.เกษตรฯ – อ.บ้านเป้า
กรุงเทพ – อ.เชียงคาน
กรุงเทพ – อ.เอราวัณ – จ.เลย

จุดจอดรถ บ.แอร์เมืองเลย เส้นทางต่าง ๆ

จุดจอดรถแอร์เมืองเลย เส้นทาง : กรุงเทพ – เลย

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 
2นครราชสีมาปากช่อง2 ชั่วโมง  30 นาที
3ชัยภูมิบริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด5 ชั่วโมง
4ชัยภูมิจุดจอดแก้งคร้อ5 ชั่วโมง  30 นาที
5ชัยภูมิจุดจอดหนองแวง5 ชั่วโมง  45 นาที
6ชัยภูมิจุดจอดภูเขียว6 ชั่วโมง
7ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ6 ชั่วโมง  30 นาที
8ชัยภูมิจุดจอดบ้านหัน6 ชั่วโมง  45 นาที
9เลยจุดจอดผานกเค้า7 ชั่วโมง  30 นาที
10เลยจุดจอดห้วยส้ม7 ชั่วโมง  40 นาที
11เลยจุดจอดตาดข่า7 ชั่วโมง  50 นาที
12เลยจุดจอดหนองหิน8 ชั่วโมง
13เลยวังสะพุง8 ชั่วโมง  15 นาที
14เลยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถแอร์เมืองเลย เส้นทาง : กรุงเทพ – นาด้วง

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 
2นครราชสีมาปากช่อง2 ชั่วโมง  30 นาที
3ชัยภูมิบริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด5 ชั่วโมง
4ชัยภูมิจุดจอดแก้งคร้อ6 ชั่วโมง
5ชัยภูมิจุดจอดหนองแวง6 ชั่วโมง  15 นาที
6ชัยภูมิจุดจอดภูเขียว6 ชั่วโมง  30 นาที
7ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ7 ชั่วโมง
8ชัยภูมิจุดจอดบ้านหัน7 ชั่วโมง  30 นาที
9เลยจุดจอดผานกเค้า8 ชั่วโมง
10เลยจุดจอดห้วยส้ม8 ชั่วโมง  10 นาที
11เลยจุดจอดตาดข่า8 ชั่วโมง  20 นาที
12เลยจุดจอดหนองหิน8 ชั่วโมง  35 นาที
13เลยวังสะพุง8 ชั่วโมง  50 นาที
14เลยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย9 ชั่วโมง
15เลยจุดจอด บ.นาดินดำ10 ชั่วโมง  40 นาที
16เลยจุดจอดนาด้วง11 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถแอร์เมืองเลย เส้นทาง : กรุงเทพ – อ.คอนสวรรค์-อ.ชุมแพ

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 
2นครราชสีมาปากช่อง2 ชั่วโมง  30 นาที
3ชัยภูมิบริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด5 ชั่วโมง
4ชัยภูมิจุดจอด ลาดใหญ่5 ชั่วโมง  40 นาที
5ชัยภูมิจุดจอดคอนสวรรค์6 ชั่วโมง
6ชัยภูมิจุดจอดแก้งคร้อ6 ชั่วโมง  30 นาที
7ชัยภูมิจุดจอดหนองแวง6 ชั่วโมง  45 นาที
8ชัยภูมิจุดจอดภูเขียว7 ชั่วโมง
9ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ7 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถแอร์เมืองเลย เส้นทาง : กรุงเทพ – อ.คอนสวรรค์-อ.บ้านเป้า-อ.ชุมแพ

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 
2นครราชสีมาปากช่อง2 ชั่วโมง  30 นาที
3ชัยภูมิบริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด5 ชั่วโมง
4ชัยภูมิจุดจอด ลาดใหญ่5 ชั่วโมง  30 นาที
5ชัยภูมิจุดจอดคอนสวรรค์6 ชั่วโมง
6ชัยภูมิจุดจอดแก้งคร้อ6 ชั่วโมง  30 นาที
7ชัยภูมิจุดจอดหนองแวง6 ชั่วโมง  45 นาที
8ชัยภูมิจุดจอดภูเขียว7 ชั่วโมง
9ชัยภูมิจุดจอด เกษตรสมบูรณ์7 ชั่วโมง  30 นาที
10ชัยภูมิจุดจอดบ้านเป้า8 ชั่วโมง
11ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ9 ชั่วโมง

จุดจอดรถแอร์เมืองเลย เส้นทาง : กรุงเทพ – อ.คอนสวรรค์-อ.แก้งคร้อ

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 
2นครราชสีมาปากช่อง2 ชั่วโมง  30 นาที
3ชัยภูมิบริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด5 ชั่วโมง
4ชัยภูมิจุดจอด ลาดใหญ่5 ชั่วโมง  30 นาที
5ชัยภูมิจุดจอดคอนสวรรค์6 ชั่วโมง
6ชัยภูมิจุดจอดแก้งคร้อ6 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถแอร์เมืองเลย เส้นทาง : กรุงเทพ – อ.ชุมแพ

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 
2นครราชสีมาปากช่อง2 ชั่วโมง  30 นาที
3ชัยภูมิบริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด5 ชั่วโมง
4ชัยภูมิจุดจอดแก้งคร้อ6 ชั่วโมง
5ชัยภูมิจุดจอดหนองแวง6 ชั่วโมง  15 นาที
6ชัยภูมิจุดจอดภูเขียว6 ชั่วโมง  30 นาที
7ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ7 ชั่วโมง

จุดจอดรถแอร์เมืองเลย เส้นทาง : กรุงเทพ – อ.ท่าลี่

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 
2นครราชสีมาปากช่อง2 ชั่วโมง  30 นาที
3ชัยภูมิบริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด5 ชั่วโมง
4ชัยภูมิจุดจอดแก้งคร้อ5 ชั่วโมง  30 นาที
5ชัยภูมิจุดจอดหนองแวง5 ชั่วโมง  50 นาที
6ชัยภูมิจุดจอดภูเขียว6 ชั่วโมง
7ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ6 ชั่วโมง  30 นาที
8ชัยภูมิจุดจอดบ้านหัน7 ชั่วโมง
9เลยจุดจอดผานกเค้า8 ชั่วโมง
10เลยจุดจอดห้วยส้ม8 ชั่วโมง  10 นาที
11เลยจุดจอดตาดข่า8 ชั่วโมง  20 นาที
12เลยจุดจอดหนองหิน8 ชั่วโมง  30 นาที
13เลยวังสะพุง8 ชั่วโมง  40 นาที
14เลยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย9 ชั่วโมง
15เลยจุดจอดท่าลี่10 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถแอร์เมืองเลย เส้นทาง : กรุงเทพ – อ.ปากชม

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 
2นครราชสีมาปากช่อง2 ชั่วโมง  30 นาที
3ชัยภูมิบริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด5 ชั่วโมง
4ชัยภูมิจุดจอดแก้งคร้อ5 ชั่วโมง  30 นาที
5ชัยภูมิจุดจอดหนองแวง5 ชั่วโมง  40 นาที
6ชัยภูมิจุดจอดภูเขียว6 ชั่วโมง
7ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ6 ชั่วโมง  30 นาที
8ชัยภูมิจุดจอดบ้านหัน7 ชั่วโมง
9เลยจุดจอดผานกเค้า7 ชั่วโมง  30 นาที
10เลยจุดจอดห้วยส้ม7 ชั่วโมง  40 นาที
11เลยจุดจอดตาดข่า7 ชั่วโมง  45 นาที
12เลยจุดจอดหนองหิน7 ชั่วโมง  50 นาที
13เลยวังสะพุง8 ชั่วโมง  10 นาที
14เลยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย8 ชั่วโมง  30 นาที
15เลยจุดจอดบ้านธาตุ9 ชั่วโมง
16เลยจุดจอดเชียงกลม9 ชั่วโมง  50 นาที
17เลยจุดจอด อ.ปากชม10 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถแอร์เมืองเลย เส้นทาง : กรุงเทพ – อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 
2นครราชสีมาปากช่อง2 ชั่วโมง  30 นาที
3ชัยภูมิบริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด5 ชั่วโมง
4ชัยภูมิจุดจอดแก้งคร้อ5 ชั่วโมง  30 นาที
5ชัยภูมิจุดจอดหนองแวง5 ชั่วโมง  45 นาที
6ชัยภูมิจุดจอดภูเขียว6 ชั่วโมง
7ชัยภูมิจุดจอด เกษตรสมบูรณ์6 ชั่วโมง  30 นาที
8ชัยภูมิจุดจอดบ้านเป้า7 ชั่วโมง
9ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ8 ชั่วโมง

จุดจอดรถแอร์เมืองเลย เส้นทาง : กรุงเทพ – อ.เชียงคาน

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 
2นครราชสีมาปากช่อง2 ชั่วโมง  30 นาที
3ชัยภูมิบริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด5 ชั่วโมง
4ชัยภูมิจุดจอดแก้งคร้อ5 ชั่วโมง  30 นาที
5ชัยภูมิจุดจอดหนองแวง5 ชั่วโมง  45 นาที
6ชัยภูมิจุดจอดภูเขียว6 ชั่วโมง
7ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ6 ชั่วโมง  30 นาที
8ชัยภูมิจุดจอดบ้านหัน6 ชั่วโมง  45 นาที
9เลยจุดจอดผานกเค้า7 ชั่วโมง  30 นาที
10เลยจุดจอดห้วยส้ม7 ชั่วโมง  40 นาที
11เลยจุดจอดตาดข่า7 ชั่วโมง  50 นาที
12เลยจุดจอดหนองหิน8 ชั่วโมง
13เลยวังสะพุง8 ชั่วโมง  15 นาที
14เลยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย8 ชั่วโมง  30 นาที
15เลยจุดจอดบ้านธาตุ9 ชั่วโมง
16เลยเชียงคาน9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถแอร์เมืองเลย เส้นทาง : กรุงเทพ – อ.เอราวัณ-จ.เลย

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 
2นครราชสีมาปากช่อง3 ชั่วโมง
3ชัยภูมิบริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด6 ชั่วโมง
4ชัยภูมิจุดจอดแก้งคร้อ6 ชั่วโมง  40 นาที
5ชัยภูมิจุดจอดหนองแวง6 ชั่วโมง  55 นาที
6ชัยภูมิจุดจอดภูเขียว7 ชั่วโมง  5 นาที
7ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ7 ชั่วโมง  50 นาที
8ชัยภูมิจุดจอดบ้านหัน0 ชั่วโมง
9เลยจุดจอดผานกเค้า8 ชั่วโมง  50 นาที
10เลยจุดจอดห้วยส้ม0 ชั่วโมง
11เลยจุดจอดตาดข่า0 ชั่วโมง
12เลยจุดจอดผาขาว9 ชั่วโมง  45 นาที
13เลยจุดจอดพวยเด้ง9 ชั่วโมง  55 นาที
14เลยจุดจอดโคกอีโต้น10 ชั่วโมง  10 นาที
15เลยจุดจอดเอราวัณ10 ชั่วโมง  25 นาที
16เลยวังสะพุง10 ชั่วโมง  45 นาที
17เลยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย11 ชั่วโมง  5 นาที

เคาร์เตอร์รับตั๋วรถโดยสาร : บ.แอร์เมืองเลย

  • กรุณาเดินทางมารับตั๋วรถใบจริง เพื่อนำไปขึ้นรถโดยสาร ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที
แอร์เมืองเลย
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
โทร 02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลยช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
โทร 042-832042 / 091-8317634
เชียงคานจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
โทร 095-3312584
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
โทร 043-311063
จุดจอดท่าลี่จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
โทร 081-8736881
จุดจอด อ.ปากชมจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
โทร 06-2986-5535
จุดจอดผานกเค้าจุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า
โทร 085-9284506

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์ บ.แอร์เมืองเลย ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง