จองตั๋วรถตู้ สายใต้ใหม่ – กาญจนบุรี ออนไลน์

บริการจองตั๋วรถตู้ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด เส้นทาง สายใต้ใหม่ – กาญจนบุรี ออนไลน์

รถตู้เส้นทาง สายใต้ใหม่ – กาญจนบุรี มีเที่ยวรถตู้ให้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีผู้ใช้บริการรถตู้เป็นจำนวนมาก ได้แก่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางระหว่างกรุงเทพและกาญจนบุรี และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่นิยมนั่งรถตู้เพื่อเดินทางไปเที่ยว จ. กาญจนบุรี

กรุงเทพ : สามารถขึ้น-ลงรถตู้ได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) หรือนิยมเรียกว่า “สายใต้ใหม่”

กาญจนบุรี : สามารถขึ้น-ลงรถตู้ได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี

ระยะเวลาเดินทาง

สายใต้ใหม่ ไป กาญจนบุรี ใช้เวลานั่งรถตู้ประมาณ 2 ชั่วโมง

รถตู้สายใต้ใหม่ ไป กาญจนบุรี

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดกาญจนบุรี โดยขึ้นรถที่สายใต้ใหม่  ท่านสามารถจองตั๋วรถตู้ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง