เชิดชัยทัวร์ เส้นทาง บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เปิดจองตั๋วออนไลน์

” เชิดชัยทัวร์ ” ผู้ให้บริการรถทัวร์ในเส้นทางภาคอีสาน เปิดจองตั๋วล่วงหน้าออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ  โดยมีเส้นทางเดินรถที่เปิดให้บริการจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้า ดังนี้

เส้นทางตารางเดินรถ เที่ยวไปตารางเดินรถ เที่ยวกลับ
กรุงเทพ – นครพนม VIP19.0017.30
กรุงเทพ – โขงเจียม VIP18.4516.30
กรุงเทพ – ศรีสะเกษ ( ขุขันธ์ ) VIP07.40 / 19.4008.00 / 18.00
กรุงเทพ – ศรีสะเกษ ( ยางชุมน้อย ) VIP09.00 / 20.3008.30
กรุงเทพ – สุรินทร์ VIP08.30 / 20.30
กรุงเทพ – สุรินทร์ ( ลำปลายมาศ )VIP08.00 /10.00 /19.3009.00
กรุงเทพ – กาบเชิง VIP19.3016.30
กรุงเทพ – บุรีรัมย์ VIP9.00 / 20.30

ท่านที่ต้องการเดินทางกับรถบริษัทเชิดชัยทัวร์ ในเส้นทางที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ thaibusbooking.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง