จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ ไป เชียงใหม่

รถทัวร์ กรุงเทพ ไป เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เป็นจุดหมายที่สำคัญของนักเดินทางในประเทศไทย และชาวต่างชาติ จากกรุงเทพไปเชียงใหม่มีระยะทางประมาณ 690 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 10 ชั่วโมง

รถทัวร์จากกรุงเทพ ไป เชียงใหม่ ให้บริการที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) โดยมีปลายทางที่ จ.เชียงใหม่ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

รถทัวร์ประจำทาง ( รถร่วม บขส.) ที่ให้บริการ 4 บริษัท ได้แก่

  • บางกอกบัสไลน์
  • ไทยศรีรามทัวร์
  • บุษราคัมทัวร์
  • เชิดชัยทัวร์

รถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่ เป็นเส้นทางเดินรถที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนักเดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น รถทัวร์จากกรุงเทพ ไป จ.เชียงใหม่ จะถูกจองตั๋วเต็มล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว !

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพไป จ.เชียงใหม่ สามารถจองตั๋วรถทัวร์บริษัทต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง