วิธีการจองตั๋ว

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์
1.ให้เริ่มต้นไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือ แล้วคลิก
-คลิกที่ช่องวงกลมด้านหน้า ไป-กลับ หรือ เที่ยวเดียว(ตัวอย่างจองไปเที่ยวเดียว ก็ให้คลิกวงกลมด้านหน้า เที่ยวเดี่ยว)
-คลิกเลือกจังหวัดต้นทาง (ตัวอย่างเริ่มต้นที่ กรุงเทพมหานคร)
-เลือกจุดขึ้นรถ (ตัวอย่างเริ่มต้นที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี))
-เลือกจังหวัดปลายทาง (ตัวอย่างปลายทางที่ จ.ภูเก็ต)
-เลือกจุดลงรถ (ตัวอย่างปลายทางที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต)
 -เลือกวันที่ออกเดินทาง (ตัวอย่างเลือกออกเดินทางวันที่ 6 กันยายน 2559)แล้ว คลิก ปุ่ม ค้นหาเที่ยวรถ
ค้นหาเที่ยวรถทัวร์
2. ในระบบจะแสดงรายละเอียดเที่ยวรถที่เดินทางในเส้นทางนั้นๆ พร้อมผู้ให้บริการ(ตามตัวอย่างข้างล่าง)เที่ยวรถ
คลิกในช่อง วงกลม ด้านหน้า แล้วคลิก ปุ่มดำเนินการต่อ(ตามตัวอย่างคลิกเลือก กรุงเทพฯ(ถนนบรมราชชนนี) – ภูเก็ต เที่ยวเวลารถออก 06.40น.)
4. ระบบจะแสดงที่นั่งบนรถเที่ยวนั้นๆ ขึ้นมา ให้ทำการเลือกที่นั่งตามต้องการ โดยคลิกที่ช่องที่เราต้องการจะนั่ง คลิกเลือกที่นั่งสีขาวคือที่นั่งว่าง แล้วคลิกปุ่มตกลงที่นั่ง
5. ระบบจะแสดงข้อมูลการเดินทางของท่าน และ ให้ดำเนินการ กรอกข้อมูลผู้โดยสาร และเลือกวิธีชำระเงินกข้อ
(ตัวอย่างเลือกชำระเงินที่เคาร์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven)
6. หลังจากนั้น ระบบจะแสดงข้อมูลการจอง และรหัสการจอง ให้ท่านทำการ พิมพ์ เอกสารหน้านี้ หรือ จด รหัสการจองและจำนวนเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน7-Eleven หรือช่องทางอื่นๆกรอกข้อมูล3
**ต้องชำระเงินภายใน 24.00 น. ของวันที่ทำการจองนั้นๆไม่เช่นนั้น รหัสการจองจะถูกยกเลิกทันทีโดยอัตโนมัติ **