จุดจอดรถ วัฒนสาครทัวร์

จุดจอดรถ วัฒนสาครทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-โขงเจียม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง
3 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง
4 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.สุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง
5 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 0 ชั่วโมง
6 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 0 ชั่วโมง
7 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.หัวตะพาน 0 ชั่วโมง
8 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.พนา 0 ชั่วโมง
9 อุบลราชธานี จุดจอด อ.ตระการพืชผล 0 ชั่วโมง
10 อุบลราชธานี จุดจอด อ.น้ำขุ่น 0 ชั่วโมง
11 อุบลราชธานี จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
12 อุบลราชธานี จุดจอด อ.โพธิ์ไทรใหม่ 0 ชั่วโมง
13 อุบลราชธานี จุดจอดสองคอน 0 ชั่วโมง
14 อุบลราชธานี จุดจอด อ.โพธิ์ไทร 0 ชั่วโมง
15 อุบลราชธานี จุดจอด อ.โขงเจียม 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ วัฒนสาครทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-โขงเจียม (ท)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 อุบลราชธานี จุดจอด อ.ตระการพืชผล 11 ชั่วโมง
3 อุบลราชธานี จุดจอด อ.โขงเจียม 12 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร วัฒนสาครทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋ว 93 ก

โทร. 02-9363353

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ วัฒนสาครทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร วัฒนสาครทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

วัฒนสาครทัวร์ ที่ตั้ง : อู่รถวัฒนสาครทัวร์ บ้านเลขที่ 19/249 หมู่ 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต ซอย 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0-2940-8560

โทรสาร : 0-2940-8977

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)