จุดจอดรถ ซันบัส

จุดจอดรถ ซันบัส เส้นทาง : กรุงเทพ-ผานกเค้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 อยุธยา ท่าวังน้อย 1 ชั่วโมง
4 สระบุรี จุดจอดสระบุรี(หน้าโลตัส) 2 ชั่วโมง
5 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 5 ชั่วโมง  30 นาที
6 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 เลย จุดจอดผานกเค้า 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ซันบัส เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 0 ชั่วโมง  35 นาที
4 กรุงเทพมหานคร จุดจอดวังน้อย 1 ชั่วโมง
5 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 นครราชสีมา จุดจอด อ.กลางดง 2 ชั่วโมง
7 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง (โลตัส) 2 ชั่วโมง  15 นาที
8 นครราชสีมา จุดจอดปั๊ม ปตท.ปากช่อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
9 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านแปรง 3 ชั่วโมง  40 นาที
11 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองบัวโคก 3 ชั่วโมง  55 นาที
12 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส 4 ชั่วโมง  10 นาที
13 ชัยภูมิ จุดจอด ต.ละหาน 4 ชั่วโมง  25 นาที
14 ชัยภูมิ จุดจอด ต.โนนจาน 4 ชั่วโมง  35 นาที
15 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 4 ชั่วโมง  45 นาที
16 ชัยภูมิ จุดจอด บ้านกุดละลม 4 ชั่วโมง  50 นาที
17 ชัยภูมิ จุดจอด บ้านห้วยหลัว 4 ชั่วโมง  55 นาที
18 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองนาแซง 5 ชั่วโมง
19 ชัยภูมิ จุดจอด บิ๊กซีชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
20 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ซันบัส เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ชุมแพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
3 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 5 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 6 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 6 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ซันบัส เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เชียงคาน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 อยุธยา ท่าวังน้อย 1 ชั่วโมง
4 เลย จุดจอดตาดข่า 7 ชั่วโมง  40 นาที
5 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 8 ชั่วโมง
6 เลย เชียงคาน 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ซันบัส เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เลย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 อยุธยา ท่าวังน้อย 1 ชั่วโมง
4 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 3 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองบัวโคก 4 ชั่วโมง
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส 4 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 4 ชั่วโมง  40 นาที
10 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
11 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 5 ชั่วโมง  30 นาที
12 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 6 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 6 ชั่วโมง  30 นาที
14 เลย จุดจอดผานกเค้า 7 ชั่วโมง
15 เลย จุดจอดภูกระดึง 7 ชั่วโมง  10 นาที
16 เลย จุดจอดตาดข่า 7 ชั่วโมง  15 นาที
17 เลย จุดจอดหนองหิน 7 ชั่วโมง  20 นาที
18 เลย จุดจอดโคกขมิ้น 7 ชั่วโมง  30 นาที
19 เลย วังสะพุง 7 ชั่วโมง  40 นาที
20 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ซันบัส เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 กรุงเทพมหานคร ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 อยุธยา ท่าวังน้อย 1 ชั่วโมง
5 สระบุรี จุดจอด อ.หนองแค 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 สระบุรี จุดจอดสระบุรี(หน้าโลตัส) 2 ชั่วโมง
7 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 3 ชั่วโมง
8 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 4 ชั่วโมง  40 นาที
11 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
12 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 5 ชั่วโมง  30 นาที
13 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 6 ชั่วโมง
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 6 ชั่วโมง  30 นาที
15 เลย จุดจอดผานกเค้า 7 ชั่วโมง
16 เลย จุดจอดตาดข่า 7 ชั่วโมง  40 นาที
17 เลย จุดจอดหนองหิน 7 ชั่วโมง  20 นาที
18 เลย วังสะพุง 7 ชั่วโมง  40 นาที
19 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 8 ชั่วโมง
20 เลย จุดจอดบ้านธาตุ 8 ชั่วโมง  30 นาที
21 เลย เชียงคาน 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ซันบัส เส้นทาง : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
2 ชัยภูมิ บริษัท ซันบัส จำกัด 0 ชั่วโมง
3 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 ชัยภูมิ จุดจอด ต.โนนจาน 0 ชั่วโมง  25 นาที
5 ชัยภูมิ จุดจอด ต.ละหาน 0 ชั่วโมง  35 นาที
6 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส 0 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองบัวโคก 1 ชั่วโมง  5 นาที
8 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านแปรง 1 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 1 ชั่วโมง  30 นาที
10 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  40 นาที
11 นครราชสีมา จุดจอด อ.กลางดง 3 ชั่วโมง  10 นาที
12 สระบุรี จุดจอด อ.มวกเหล็ก 3 ชั่วโมง  20 นาที
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 3 ชั่วโมง  30 นาที
14 สระบุรี จุดจอดหนองแค-หินกอง 3 ชั่วโมง  40 นาที
15 สระบุรี จุดจอดหนองแค-หินกอง 3 ชั่วโมง  55 นาที
16 กรุงเทพมหานคร จุดจอดวังน้อย 4 ชั่วโมง  5 นาที
17 กรุงเทพมหานคร จุดจอดพระอินทร์ 4 ชั่วโมง  10 นาที
18 กรุงเทพมหานคร นวนคร 4 ชั่วโมง  15 นาที
19 กรุงเทพมหานคร ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 4 ชั่วโมง  20 นาที
20 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 4 ชั่วโมง  25 นาที
21 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 5 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ซันบัส เส้นทาง : ชุมแพ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
2 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 1 ชั่วโมง
4 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 6 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ซันบัส เส้นทาง : ผานกเค้า-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย จุดจอดผานกเค้า
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 1 ชั่วโมง
4 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 สระบุรี จุดจอดสระบุรี(หน้าโลตัส) 3 ชั่วโมง  30 นาที
6 อยุธยา ท่าวังน้อย 4 ชั่วโมง  30 นาที
7 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 5 ชั่วโมง
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 5 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ซันบัส เส้นทาง : เชียงคาน-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย เชียงคาน
2 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 0 ชั่วโมง
3 เลย จุดจอดตาดข่า 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 อยุธยา ท่าวังน้อย 0 ชั่วโมง
5 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 0 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ซันบัส เส้นทาง : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย เชียงคาน
2 เลย จุดจอดบ้านธาตุ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 1 ชั่วโมง
4 เลย วังสะพุง 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 เลย จุดจอดหนองหิน 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 เลย จุดจอดตาดข่า 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 เลย จุดจอดผานกเค้า 2 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 2 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 3 ชั่วโมง
10 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 3 ชั่วโมง  30 นาที
11 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 4 ชั่วโมง
12 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 4 ชั่วโมง  20 นาที
13 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 5 ชั่วโมง  30 นาที
14 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 6 ชั่วโมง
15 สระบุรี จุดจอดสระบุรี(หน้าโลตัส) 7 ชั่วโมง
16 สระบุรี จุดจอด อ.หนองแค 7 ชั่วโมง  30 นาที
17 อยุธยา ท่าวังน้อย 8 ชั่วโมง
18 กรุงเทพมหานคร ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 8 ชั่วโมง  20 นาที
19 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 8 ชั่วโมง  30 นาที
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ซันบัส เส้นทาง : เลย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
2 เลย วังสะพุง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 เลย จุดจอดโคกขมิ้น 0 ชั่วโมง
4 เลย จุดจอดหนองหิน 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 เลย จุดจอดตาดข่า 0 ชั่วโมง
6 เลย จุดจอดภูกระดึง 0 ชั่วโมง
7 เลย จุดจอดผานกเค้า 1 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 1 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 2 ชั่วโมง
10 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 3 ชั่วโมง
12 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 3 ชั่วโมง  20 นาที
13 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส 3 ชั่วโมง  30 นาที
14 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองบัวโคก 4 ชั่วโมง
15 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 4 ชั่วโมง  30 นาที
16 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 5 ชั่วโมง
17 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 6 ชั่วโมง
18 อยุธยา ท่าวังน้อย 7 ชั่วโมง
19 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 7 ชั่วโมง  30 นาที
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร ซันบัส

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1

โทร. 0-2936-3369

-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย        ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส

โทร. 086-7586111 , 090-3355934

-เชียงคาน    ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน

โทร. 089-8402295

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ซันบัส ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ซันบัส ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ซันบัส ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 08-1790-2043

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)